Křižovatky silnice
Al Capone
Diamant
Moje ovce slyší můj hlas
Pavel a Silas ve vězení
Sehnutá spoutaná žena
Uchvácen Kristem
Vakcína od Boha
Vyšel rozsévač
Vzkříšení syna Naimské vdovy