+420 731 411 704 info@ichthyslitomerice.cz

vítáme vás
na stránkách

Ichthys Litoměřice

Ichthys Litoměřice

Shromáždění

Středa: biblická hodina – 18:00

Neděle: bohoslužba – 10:00

(včetně programu pro děti)

p

Aktuality

L O V O S I C E

Neděle: bohoslužba – 17:00

(kromě 1. neděle v měsíci)

K

Rozhledna

pátek 15:00 – 18:00
sobota 13:00 – 18:00
neděle 13:00 – 17:00

Sborový časopis

vychází 1 krát měsíčně

Krátce o nás

Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které uznává Písma Starého i Nového zákona

jako Bohem určený základ své víry a života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na Zemi. Ichthys je svobodným společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu.

Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby zachovali všechno, co jim přikázal. Jinde říká – „Milujte.“ Naše víra nechť se uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho jméno.

Naše křesťanské společenství nepobírá ani nepožaduje od státu žádné finanční prostředky. Jeho činnost a aktivity jsou hrazeny jedině a pouze z dobrovolných darů svých členů, sympatizujících dárců či sponzorů.

Blog

Spasení není z vás, je to Boží dar.

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Ef 2,8-9) Pro své spasení nemůže člověk nic udělat. Žádné dobré skutky, dobře míněná snaha, posílání peněz na dobročinné účely apod., nic...

Boží království ZDE na zemi

Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem, dva ji museli nést na sochoru, a několik granátových jablek a fíků. (Nu 13,23)           Věřím (= důvěřuji) živému Bohu více než třicet pět let a stále více vidím, jak je dobrý Hospodin reálný a...
Boží království ZDE na zemi

Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem, dva ji museli nést na sochoru, a několik granátových jablek a fíků. (Nu 13,23)           Věřím (= důvěřuji) živému Bohu více než třicet pět let a stále více vidím, jak je dobrý Hospodin reálný a...

číst více

Galerie

Kontakty

kde NÁS NAJDETE

Mostná hora 94/1

Litoměřice

 

Telefon

+420 731 411 704
Ing. Pavel Kalous, pastor

Shromáždění

Středa: biblická hodina – 18:00

Neděle: bohoslužba – 10:00 (včetně programu pro děti)

NAPište nám

Shromáždění

Středa: biblická hodina – 18.00

Neděle: bohoslužba – 10.00

(včetně programu pro děti)

Mobil

+420 731 411 704

Adresa

Mostná hora 94/1,

Litoměřice 412 01